www.ptasia.biz
Home
-A +A
 

 

 

เครื่องพิมพ์กล่องพร้อมระบบฟีดในตัว

  • เครื่องฟีดพร้อมพิมพ์อัตโนมัติ เหมาะสำหรับกล่อง
  • จำนวนบรรทัดที่พิมพ์ได้ 15 บรรทัด
  • ความเร็วในการพิมพ์ 50 - 80 ชิ้นต่อนาที
  • ความสูงของตัวหนังสือ 2 มม. 3 มม และ 4 มม
  • หมึกพิมพ์เป็นชนิดหมึกน้ำ
  • มีระบบป้อนกล่องในตัว
  • ตำแหน่งพิมพ์สามารถกำหนดได้จากตัวเครื่อง
  • ความเร็วในการพิมพ์ขึ้นอยู่กับขนาดของกล่อง


 
Home
    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
PT Asia, Thailand Co., Ltd.
998 Moo 3, Samrong Nua, Muang, Samutprakarn 10270. Thailand
Tel : +66 (0)2 759-3605-12 Fax: +66 (0)2 759-3569
Email : info@ptasia.biz