www.ptasia.biz
Home
-A +A
 
 

OEM Partners คือ เป็นประสบการณ์ทาง Engineering Team ของ พีที เอเซีย ได้ทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ โดยเฉพาะเครื่องพิมพ์ระบบเทอร์มอลพริ้นเตอร์ของ Linx Thermal Transfer Overprinter (Linx TTO) ทั้งรุ่น TT3, TT5 and TT10 ดังนั้นหากท่านใช้เครื่องแพ็คกิ้ง และ บรรจุ ดังกล่าว ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า ทางทีมงานติดตั้งของเรา ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มากกว่า 421 เครื่องที่ติดตั้งอยู่ในประเทศไทย

 
ISHIDA CO., LTD. is the world’s leading manufacturer of precision weighing and packaging equipment. Blending time-honored craftsmanship with state-of-the-art technology, ISHIDA has been providing its customers with products of superior performance and unmatched product quality for over a century. As the global leader, ISHIDA understands its responsibility to provide customers with greater productivity at lower cost. To live up to the challenge, ISHIDA relies on its extensive R&D efforts and system know-how to give customers equipment that is tailor-made to their particular work environment.

 
Multivac is a world leader in packaging solutions. Our customers are industrial manufacturers as well as small and midsized companies in various sectors including:   food (fresh or processed), sterile goods and other medical products, various consumer and industrial products. Multivac provides a comprehensive packaging consultation to ensure you make the best decision for your product. It starts with individual advise regarding  the best solution in terms of technique, economics, and packaging design. It continues with unbeatable after-sales support.

 
Embedded into the Piepenbrock Group
HASTAMAT Verpackungstechnik GmbH internationally ranks among the preferred suppliers for innovative technology and stands for high quality in construction of packaging machines for many years. The constant progress of the HASTAMAT product range enables our customers to purchase complete packaging lines of most modern technology, from project planning up to onsite installation, from one single source. With personal consultation, individual conception and worldwide service we guarantee the economic efficiency of your packaging process  round-the-clock. For Food, Non-Food or Pet-Food-products we offer you flexible solutions with excellent cost-performance ratio, which meet the current requirements of marketing, distribution and trade.

 
Kawashima was established in 1912, Listed on Tokyo stock in 1951. The product ranges are H.F.F.S Flow wrapper, V.F.F.S Packaging machine, Overwrapping machine, Case Erector, Case Sealer. We spread out into the manufacturing of automated packaging equipment. We have since produced more than 35,000 machines in 350 different models, and installed over 1000 line systems, with which we have established our unshakable position as a top brand worldwide. Kawashima’s reliability and performance wraps your universe in a big blanket of security.

 
TNA is the leading supplier of turn-key, integrated packaging and processing solutions for food production companies worldwide, with an installed base of more than 2000 systems. TNA’s unique combination of innovative technology, extensive project management experience and 24/7 global support ensures customers achieve faster, more reliable and more flexible packaged food products at lower cost and with less wastage. Additional information about the company is available on the Internet at www.tnasolutions.com.

 
We are the manufacturer of Automatic Packing Machine, Form-Fill-Seal type, in flexible packing material as well as Semi-Auto Filling unit. Our machine can perform on Dry, Granulate, Chips, Powder, Liquid, Paste, Free Flow product and Semi-Free Flow product with the suitable model of packing machine. Once you decide to buy a Form-Fill-Seal packing machine, there are so many things you have to determine. As we are the manufacturer, we would like to explain the factors you should go through as follow : Packing Type : There are normally two standard packing type Sided seal, either in 3 side or 4 side, some call Sachet. Center seal, some call Pillow pack. Other application can also be done as stand pouch, block bottom etc.

 
SANKO MACHINERY CO., LTD. is a specialist in manufacturing automatic packaging machines to package various materials including powder, granules, liquid, paste, and so on into small bags. The machines have been highly evaluated by about 2,000 users at home and abroad. This general catalog introduces representative models of the HI-PACKER series of Sanko. In addition to these machines, special machines conforming to the buyer’s requirements can be manufactured. Detailed catalogs for each model are available upon request. Please read them as well as this catalog. Sanko’s Automatic Packaging Machines are popular in the world.

 
Since the start of our company’s operations, Toyo-Jidoki Co.,Ltd. (TYJ)has been an industry leader with its wide range of high-quality measuring, filling and packaging systems. We have put forward a variety of innovative ideas for the advancement of the food industry, and have long striven to bring our ideas to fruition. For instance, we have made great advances in popularizing retort pouches for food packaging. The widespread use of retort pouches today was only made possible by our exclusive packaging technology which enabled us to develop the world’s first rotary packaging machines.  Food packaging inevitably needs to change with the times, and TYJ remains at the cutting-edge of packaging technology advances designed to meet the latest needs.

 
Packnacle is based in Thailand  and was established in 2004. Packnacle manufactures and distributes packing machines. Our packaging machines are especially suited to solid, granular and powdered goods. Our complete range includes horizontal and vertical automatic packaging machines, using either pillow type of three-side seal and 3 or 4 sides seal flexible packaging. Speciality machines for packaging rice and detergent are also available. Packnacle identifies and studies the customer’s needs before recommending suitable packaging methods, materials and machinery.

 
ROVEMA Verpackungsmaschinen GmbH, Fernwald, near Frankfurt/Main, is an international leading manufacturer of packaging machines and -lines for the most different products and applications. More then 29.000 ROVEMA packaging machines are worldwide in action. Almost every brand article producer out of the food and non-food area pack with ROVEMA.Modern technology and ROVEMA’s high quality demand, together with the whole know-how of development, manufacturing and service, form the base for even the most individual and demanding packaging solutions. Today we need packages that set standards – meeting the high demands at the point of sale but being very economical, with a guaranteed future and absolutely reliable in production process at the same time. ROVEMA offers an ideal solution for almost every packaging task, More than 550 different products are today packed with ROVEMA machines – worldwide.

 
UD Machinery was established 1906, the main products are tabletting machine and strip pack system. UD is a quality conscious company. Strict quality checks are conducted at every stage of the production process. All operations are designed to maintain complete product separation. We welcome our customers’ and prospective customers’ visits.

 
This is always a beginning for everything. The origins of ULMA Packaging can be found in Onati, small town inthe Basque country, Northern Spain, not far from the French boundary and at the heart of the European Atlantic coast. There is always an idea that markes us move ahead. The idea of ULMA Packaging is the specialisation in design and production of packaging equipment and services. This idea has come true after 40 years of experience with a team formed by 400 people which, together with the latest technologies in design and manufacture, allows ULMA to offer a wide range of innovative solutions aiming at offering an important added value to our customers. There is always a present time, and we are at present a world leader in the sector of innovative solutions for the market, thanks to our integral offer of packaging machines and systems.

 
TOPACK is committed to developing high-quality packaging machines that fulfill user demands and requirements, and to contributing to society through our corporate activities. To that end, we believe that it is important for each and every employee to cooperate in developing a strong sense of unity and pride in being a member of TOPACK. Through every corporate activity, TOPACK endeavors to create a rich future for all people associated with our company. Developing superior packaging machines To fulfill our mission as an equipment manufacturer, we continually develop original technologies in order to offer superior packaging machines and impeccable service. Aiming to be a people-oriented company With the aim of creating an affluent and compassionate society, employees will improve themselves continuously and expand the circle of friendship. TOPACK will always be a company that cares for the welfare of humankind.

 
The Hayssen product line includes continuous and intermittent motion vffs machinery, including the industry recognized ULTIMA and ULTIMAX models, as well as hffs machinery, including our high speed RT series. Our Sandiacre line offers both continous and intermittent motion machines with the durable and low maintenance TG series and the flexible Novus. Our Rose Forgrove range of machines includes both rotary and box motion flow wrappers in the flexible and dependable models of Merlin, Minerva and Integra. We offer unsurpassed support for your aftermarket needs including Pre-Owned Certified Machines, parts, service and training.

 
The horizontal form fill-seal pouch markers is the core product line of Mespack. Mespack is continuously expanding its machine rnage to the point that there is hardly any product which cannot be packed into a pouch made of flexible film. Solid, liquid, power, granules, everything is possible on a Mespack machine which enables you to present your product in a most innovative shape and using lastest technology. The main areas of activity to host our machinery are food pharmaceutical, chemical, cosmetic, confectionary and health care sectors among others.

 
FUJI’s company policy is to continue to make substantial improvements socially to the quality of life through improved developments in the packaging industry. Each completed FUJI wrapper is thoroughly tested and adjusted, often utilizing customer supplied products, film, and specifications. Before shipment, wrappers always receive quality approvals from quality control teams. (ISO 9001:2000 certified)


Home
    ©Copyright 2002-2023 All rights reserved.
PT Asia, Thailand Co., Ltd.
998 Moo 3, Samrong Nua, Muang, Samutprakarn 10270. Thailand
Tel : +66 (0)2 759-3605-12 Fax: +66 (0)2 759-3569
Email : info@ptasia.biz